Ac İstanbul

Kariyer

Şirketimizin tüm çalışanlarının, değişimi yakalayabilen, vizyonu geniş, çağa ayak uydurabilen kişiler olmasına özen gösterilmektedir. Çalışanlarımız kendilerinden neler beklendiğini ve Şirketimizin hedeflerine ulaşmasına bireysel hedefleri ile doğrudan katkıda bulunacaklarını öğrenmiş kişilerdir.

Sürekli gelişme ve tam katılım amaçlarımız doğrultusunda, tüm çalışanların işlerini yaparken, aynı zamanda o işi daha iyi, daha etkin, daha ekonomik ve daha çabuk nasıl yapabilecekleri ile ilgili fikir ve öneriler geliştirmeleri doğrultusunda teşvik edilmeleri ve cesaretlendirilmeleri esastır.

Çalışanlarımız ‘’öneri havuzunda’’ toplanan inovasyona dayalı önerilerinin şirket yönetimince değerlendirildiğini ve faydalı olanların uygulamaya konacağını bilirler.

Ayrıca şirkete olan katkılarının yanı sıra çalışanlarımızın  gelecekteki yol haritası ‘’’Kariyer Planlaması’’ yapılmak suretiyle belirlenir. Kendilerinin bir denetçi olmalarının yanı sıra;  vergi uzmanı, firma değerleme uzmanı, halka arz danışmanı ve iç kontrol uzmanı olabilmeleri ve bu konularda sertifika sahibi olmaları için çaba sarf edilir.