Bağımsız Denetim

Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir. AC İstanbul yasal gerekliliklerin yanında, güvenilirliği ve kaliteyi artırmak için çalışmaktadır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu – SPK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı  Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz :
•    Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem gören halka açık şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları  ve
diğer sermaye piyasası kurumlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca  bağımsız denetimi,
•    Sermaye Piyasası Kanunu’ na tabi hisse senetleri İMKB’ de işlem görmeyen halka açık şirketler ve yatırım fonlarının  “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca  bağımsız denetimi,
•    Hisse senetleri halka arz edecek aile şirketlerinin mali tablolarının bağımsız denetimi,
•    Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,
•    Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi.  
•    Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimi.

2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ na uygun olarak yurtdışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi,
3. ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) uyarınca yurtdışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi,
4. Şirketlerin özel taleplerine yönelik bağımsız denetim hizmetleri.