Bordrolama Hizmetlerimiz

Bordrolama hizmetini dışarıdan sağlamak şirketinizi rutin ve idari yükümlülüklerden kurtaracaktır. Sizi, birinci önceliğiniz olan şirketinizi büyütmeye konsantre olmanızı sağlayacaktır. Bordrolama hizmetini dışarıdan almak size zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Böylelikle kendi işinize odaklanır ve insan gücüne bağlı kalmaksızın şirketinizin büyümesini hızlandırırsınız.

Bordro (outsourcing) hizmetimizin ana başlıkları;

  • •   Özlük dosyalarının hazırlanması
•   Bordronun hazırlanması
•   Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile net ve brüt ücretin hesaplanması
•   Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
•   Personelin isteği halinde, vizite kağıtı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi,
•   İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması
•   İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
•   Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
•   İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.