İç Denetim Hizmetleri

Bu bölümde , ‘’Revizyon’’ bölümünde yapılan işler daha detaylı olarak yapılmakta ve kapsam genişletilmektedir. Şirketler nezdinde yapılan iç denetim çalışmaları  sonucunda ;

•    Hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesini,
•    Şirket varlıklarının korunmasını,
•    Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasını,
•    Kanuni mevzuata uyulmasını,
•    Mali bilgilerin yönetime raporlanmasını

sağlayacak etkinlikte bir ‘’içkontrol sistemi’’ kurulmakta ve tespit edilen problemler çözüm önerileriyle birlikte rapora bağlanmaktadır. Bu çerçevede iç denetim prosedürleri hazırlanmakta ve uygulamaya başlanmaktadır.