Zaman Çizelgesi

Şirketin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör ve yapısı, Borsa'ya açılma sürecinde kullanılan yöntem, piyasa yapısı gibi çok çeşitli faktörlerden etkilenen halka arz sürecinin uzunluğunun  tam olarak belirlenmesi zor olmakla beraber, aşağıda örnek bir zaman çizelgesi yer almaktadır.


Prosedür 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta
6.Hafta
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

SPK ve İMKB’ye Müracaat

                                                                                   

SPK ve İMKB İncelemeleri

                                                                                   

SPK Kaydına Alınma

                                                                                   

İzahnamenin Tescili

                                                                                   

İzahname ve Sirküler ilanı

                                                                                   

Talep Toplanması

                                                                                   

Satış Sonuçlarının İMKB’ye Verilmesi

                                                                                   

Borsa Yönetim Kurulu’nun Nihai Kararı

                                                                                   

Borsa’da İşlem Görmeye Başlanması