Değerleme

‘’Firma Değerleme’’ hizmetleri genellikle; halka açılma işlemlerinde, potansiyel şirket alım, satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır.

Şirket hisselerinin satış ve devrinin söz konusu olduğu her durumda en önemli unsur şirket değerinin tespitidir. Bu nedenle değerleme çalışması doğru yatırım kararını vermek için yapılan çok kritik bir aşamadır.

Değerlemede hedef şirketin geleceğine, güçlü ve zayıf yönlerine odaklanılmalı ve bir ‘’swot analizi’’ yapılarak indirgenmiş nakit akışları (İNA), emsal karşılaştırma ve düzeltilmiş özkaynak yöntemleri asgari olarak kullanılmalıdır.

Kullanılan yöntemler sonucu belirlenen değerler ağırlıklandırma yapılmak suretiyle makul ve kabul edilebilir ortalama bir değere getirilmelidir. Değerlemeye esas alınacak projekte edilmiş bilgilerin de geçmiş finansal bilgilerle kıyaslanması yapılmalı ve gelecek en az  5- 10 yıl için öngörülmüş  projekte edilen finansal bilgilerinde değerleme öncesinde tutarlılığı, doğruluğu ve şirketin kapasite ve  pazar payına uygunluğu tartışılarak ayrıca bir güvence hizmeti bu çalışmaya dahil edilmelidir.

AC İstanbul,
olarak bizler ‘’firma değerleme’’  işlemlerini; bugüne kadar  halka açılma, satın alma, birleşme, ortaklar arasındaki ihtilafların giderilmesi ve mahkemeler tarafından istenen uzman bilirkişi raporlarına esas teşkil etmek üzere çok değişik durum ve konularda gerçekleştirdik.

Şirket değerleme raporları ‘’uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak’’ hazırlanmakta ve raporlanmaktadır. Bu raporlar ayrıca istenilen yabancı dilde sunulmakta ve uluslar arası nitelik taşımaktadır.