Vergi Planlaması

İşletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır.
Şirketimiz  ödenmesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak  hesaplanması ve ödenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktadır.

İşletmelerin hukuki durumları, sektörleri, faaliyet konuları, ortaklık yapıları, sözleşme ilişkileri, finansal yapıları, vb gibi başlıklar incelenerek en uygun vergi planlaması yapılabilmekte ve azalan vergi yükü sayesinde işletmeler ekstra finansman olanaklarına kavuşabilmektedir.

Bu konudaki danışmanlık hizmetlerimiz:

•    Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Verilmesi,  
•    Yasal kayıtların Vergi Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi,
•    Mali Tabloların İncelenmesi,
•    Vegi Beyannamelerinin Kontrolü,
•    Yabancı Sermaye, Teşvik, Kambiyo ve Serbest Bölge Mevzuatı Konusunda Danışmanlık.

Diğer Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

•    Uluslar arası Vergi Planlaması: Türkiye’de yatırım yapacak yabancı şirketler veya Yurtdışında yatırım yapacak Türk şirketleri için vergi
planlaması.
•    Yurtdışında (ABD, Kanada, Güney Amerika, Karayip ülkeleri, AB ülkeleri (İrlanda, İngiltere, Batlık ülkeleri, Doğu ve Orta Avrupa
ülkeleri, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Hong Kong, Macau, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Yeni
Zelanda, Avustralya ) her tür ve amaçla(Ticaret, Hizmet, Finans, Leasing, Faktoring, Holding…vs...) şirket ve vakıf kurulması,
muhasebe ve yönetim hizmetleri.
•    Yurtdışında Gemi, Uçak ve Yat tescili.
•    Uluslararası taşımacılık, gemicilik, havacılık, enerji, inşaat – müteahhitlik ve yüklenim şirketleri için “Captive Sigorta Şirketleri”
vasıtasıyla “Alternatif  Risk Transferi ” ve uluslararası sigorta ve reasürans çözümleri.
•    Yurtdışında Yatırım(Hisse, Gayrimenkul, Alternatif, …vs..) Fonu (halka açık, profesyonel, özel, kişisel…vs..) kurulması.
•    Yurtdışındaki “Mülk(Ev, arazi, yat, uçak, gemi…vs..)” ve “Servet (Banka hesapları, Nama yazılı hisseler, fonlar…vs..)” için Veraset ve
Miras planlaması, Vergi Muafiyeti ve Özel Şartlar planlaması.
•    Uluslararası “Özel Bankacılık“ ve Sigorta danışmanlığı.
•    Uluslararası “Göçmenlik“, “Çifte Vatandaşlık“ ve bunlara bağlı vergi, veraset ve miras planlaması.