Ali Türker Pirtini

1975 doğumlu olan Ali Türker Pirtini 1997 yılında Marmara  Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 2000 Yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Genel İşletme Yüksek Lisansını tamamladı ve master derecesi aldı. 1998- 2005 yılları arasında çeşitli uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarında çalıştı. 2005 yılında diğer ortaklarla AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kuruluşuna katıldı ve başdenetçi unvanını aldı. Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların bağımsız denetimi, vergi denetimi ve danışmanlığı konusunda yeterlilik sahibidir. Kamu kuruluşlarının özelleştirme çalışmalarında özel sektörde mali danışmanlıklarda bulunmuş olup  çeşitli illerde mesleki konularda seminer ve eğitim hizmetleri vermiştir. Bağımsız denetim konusunda  yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış 20’yi aşkın mesleki makalesi vardır.