Eğitim

AC İstanbul, her biri alanında uzman ekibi ile aşağıdaki konularda eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitim hizmetlerimiz yer ve zaman bakımından ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanmaktadır.

Eğitim Konuları

UFRS Konusunda Uzmanlaşma
UFRS Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Üstesinden Gelme
Yasal Mevzuat ve UFRS’ye Göre Hazırlanan Mali Tablolar Arasındaki Farklar

Sermaye Piyasacılığı ve Borsacılık Teori ve Uygulamaları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Güncel Gelişmeler
Teşkilatlanmış Borsa ve Piyasalar (İMKB-İAB-VOB: Borsaİstanbul)
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Kurumsal Yönetim ve Türk Sermaye Piyasalarında Gelinen Nokta
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Etkileri
İşletmelere Ucuz Fon Temininde BORSAİSTANBUL ve GİB
Şirketlerde Kurumsallaşma ve Biz Olma 
Türev Ürünler: Forward-Futures-Options
Yatırım Ürünleri Teori ve Uygulaması
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: Menkul kıymetleştirme teorisi ve ilgili mevzuat 
Finansal Yönetimde Temel Unsurlar
Modern İşletmelerde Liderlik
Günümüzde İşletmeleri için Etik ve Etik kodu oluşturma
İşletmelerde Biz Olma ve Kurumsallaşma

Kurumsal bağlılık ve Kurumu Temsil Eğitimi
İş ve İşçi Güvenliği Eğitimi
Liderlik ve Karar Verme
Müzakere Teknikleri
Mobil Pazarlama Teknikleri  
E-ticaret 
Etkili Satış Teknikleri

Bütçe ve Stratejik Planlama
Proje ve İş yönetimi
Birleşme ve Devir İşlemlerine Hazırlık
Maliyet Azaltma Teknikleri
CEO ve CFO’lar için hukuk ve ihtilaf yönetim eğitimi

Birleşme ve Devir Mentorluğu
CFO Koçluk Programı
Yönetim Kurulu Danışmanlığı