İçsel Kazanım Denetimi

İçsel Kazanım Denetimi (Masraf İndirim Denetimi)

İşletmeler,  sahip oldukları varlıklarını en verimli ve etkin bir şekilde kullanmak üzere yapılanmayı hedeflerler.  Ayrıca bu yapıya en uygun kaynakları tahsis ederek faaliyetlerini yürütmek de bu hedefin bir parçasıdır.

Ancak, uygulamalara baktığımızda söz konusu hedefler bu ideal çerçeveye ne kadar yaklaşabiliyor?

İçsel Kazanım Denetimi,  başta tasarruf tedbirlerinin tasarımı olmak üzere esas itibarıyla, farkında olunmadan işletmeden sızıp giden varlık ve kaynakları kurtarma ve korumaya yönelik bir çalışmadır. Bu çalışma Tespit et-Yönet-Sürdür esasına göre yürütülür.

Bize göre her işletmenin, mutlaka yılda bir kere bu denetim hizmetinden faydalanması gerekir. Bu nedenle burada, bu denetim hizmetine ihtiyaç duymayacak olan işletmeyi tanımlamaya çalışacağız.

Eğer;

- İşletme için “temel ve kritik” olan satın almaların yerinde olup en uygun koşul ve maliyetler ile yapıldığını

- İnsan kaynağının (personel sayılarının) en uygun sayıda ve en uygun değerleme ve dağılımda olduğunu

- Şirketinizin vergi planlamasının mükemmel olup yersiz yere fazla vergi vermediğini

- Şirketin banka, faktöring, leasing gibi finansal kuruluşlara ödediği faiz ve masrafların önemsiz düzeyde olduğunu

- İşletmenin lojistik ve stoklama sisteminde verimlilik gerektirecek herhangi bir husus bulunmadığını

- Haberleşme, şirket araçları ve diğer seyahat,  ısınma, aydınlatma ve benzeri günlük giderlerin zaten en uygun şekilde temin edilip ve harcandığını

- İşletmenin faaliyetleri sırasında genel anlamda hiçbir israf olmadığını ve tasarruf edecek hiçbir kalem olmadığını,

düşünüyorsanız, o zaman işletmenizin bu hizmete ihtiyaçları yoktur. Ancak eğer durum daha farklı ise, lütfen bizimle temasa geçin size yardımcı olalım.